Christian Danowicz – skrzypek

Christian Danowicz skrzypce

Urodził się w rodzinie muzyków w Buenos Aires. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął u ojca, skrzypka współpracującego z argentyńskim bandoneonistą Astorem Piazzollą. Ukończył z wyróżnieniem (Médaille d’Or) Conservatoire De Toulouse (Francja); ukończył Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie w klasie Julii Jakimowicz-Jakowicz. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez Yvry Gitlis i Ruggiero Ricciego.
Christian Danowicz jest laureatem III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. T. Wrońskiego w Warszawie, na którym został też wyróżniony nagrodą specjalną dla najciekawszej indywidualności artystycznej konkursu oraz dla najlepszego studenta UMFC w Warszawie

Tangiem fascynuje się od dawna: był członkiem klasycznego zespołu wykonującego tango „La Tablada”.

Leave a comment

*